НовиниФакти

Украіна відіграє важливу роль у геополітичному протистоянні США, КНР і Росії.

Коментарів немає
Украіна відіграє важливу роль у геополітичному протистоянні США, КНР і Росії.
У зв’язку з цим ми постійно відчуваємо тиск з боку цих краін,що суттєво впливає на формування нашої внутрішньоі і зовнішньоі політики.
Очевидно,що впливові політичні гравці глобального світу не можуть не враховувати економічний і науково-технічний потенціал України.
З одного боку це добре,але разом з тим ми маємо і певні проблеми,особливо у сфері реалізаціі зовнішньоі політики.
Спроба України проводити так звану «багатовекторну політику»,а по суті часто міняти союзників із числа впливових міжнародних політичних гравців , завершується порушенням балансу сил і веде до виникнення чергової кризової ситуації у всьому світі.
Чим завершилася спроба Президента України Віктора Януковича у 2013 році пустити китайців в Крим усім добре відомо.
Тут збіглись інтереси Росії і США і американці вирішили,що краще Крим стане Російським ніж Китайським.
Україна відіграє важливу роль і як транзитна країна.
З нашою допомогою КНР може суттєво збільшити свій торгово-економічний вплив на Східну Європу,що також не може залишатися поза увагою сильних геополітичних гравців світу.
Важливе значення має і те,що в Україні зосереджені великі площі чорноземних ґрунтів і у недалекому майбутньому це буде мати стратегічно важливе значення,особливо в умовах виникнення глобальної продовольчої кризи.
Науково-технічний потенціал України також не залишається поза увагою,оскільки його використання однією із конкуруючих глобальних країн веде до порушення балансу сил у світі. Особливо гостро це питання стоїть у військовій сфері.
І тут яскравим прикладом є спроба украінськоі сторони продати китайцям авіабудівне підприємство «Мотор-Січ».
Можна перераховувати ще багато факторії,які демонструють вплив України на глобальний розклад політичних сил,але уся суть цього полягає в тому,що Україна не може собі дозволити необережної поведінки,непрогнозованості і стратегічноі невизначенності.
Ми є великою за розмірами і достатньо впливовою у багатьох сферах країною і наша «багатовекторність» викликає тривогу,а дуже часто і жорстку реакцію з боку глобальних політичних гравців.
Нам потрібно більше прагматизму і визначеності у сфері зовнішньоі політики і концентрації уваги на національних інтересах України.
В іншому випадку ми будемо постійно знаходитись в режимі «політичної турбулентності»,з усіма негативними для України наслідками.
За таких обставин у нас є лише один вихід.
Ми маємо проводити прагматичну і прогнозовану зовнішню політику,а також вчасно і адекватно реагувати на зміну політичної ситуації у світі.
Разом з тим нам потрібно переглянути Конституцію і побудувати таку політичну систему,яка дасть можливість створити ефективні державні інститути, які будуть захищати наші національні інтереси,забезпечувати внутрішньополітичну стабільність та сприяти збереженню і розвитку украінськоі державності .

Схожі матеріали

Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.
Відмирання держави
Всеукраїнський форум «Україна 30. Інфраструктура»
Меню